jueves, 2 de julio de 2015

Dedicada a Alfonso Nogueras, representant als entusiastes de la faceta estètica i combinativa.