miércoles, 29 de febrero de 2012

Per a ser la primera visita de Capablanca a aquesta casa no està gens mal! Un de tants exemples del cavall que modestament s'ubica a d6.

No hay comentarios:

Publicar un comentario